Obłożenie

0%

 

Pojemność w parku termalnym jest teraz: 1000 osób 

Spodziewamy się, że do 30 min. zwolni się: 0 miejsc

0%

Baseny i restauracja:

10.00 - 21.00 godz