Obłożenie

0%

 

Pojemność w parku termalnym jest teraz: 350 osób 

Spodziewamy się, że do 30 min. zwolni się: 0 miejsc

0%

Baseny i restauracja:

zamknięte godz