Možnosti parkování

MAPA VELKÝCH LOSIN

Orientační mapa Velké Losiny

POPIS PARKOVÁNÍ

PARKOVIŠTĚ THERME PARK

Komenského 229, 788 15 Velké Losiny, pod lázeňským sanatoriem ŠÁRKA

  • parkoviště je určeno pouze návštěvníkům termálního parku TERMÁLY LOSINY
DŮLEŽITÉ INFORMACE
  • Při vjezdu na parkoviště klient obdrží parkovací lístek prostřednictvím příjezdového stojanu ovládajícího závoru, který slouží také k výjezdu z parkoviště (uschovejte v autě).
  • Před výjezdem z parkoviště navštivte  parkovací automat, který je i na karty.
  • Parkovné činí 10 Kč/hodina
  • Po ukončení návštěvy termálního parku klient neprodleně opustí parkoviště.

PARKOVIŠTĚ 1

Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, před budovou ředitelství lázní

PARKOVIŠTĚ 2

Rudé armády 651, 788 15 Velké Losiny, vedle hotelu Istria v obci Velké Losiny

PARKOVIŠTĚ 3

Komenského 698, 788 15 Velké Losiny, u Areálu Zdraví na začátku Velkých Losin

PARKOVÁNÍ PRO AUTOBUSY

ZASTÁVKA MAX. 15 MINUT

Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, před budovou ředitelství lázní

  •  pouze po dobu nezbytně nutnou k výstupu cestujících - max. 15 minut

PARKOVIŠTĚ 2

Rudé armády 651, 788 15 Velké Losiny, vedle hotelu Istria v obci Velké Losiny

0%

VODNÍ SVĚT:

10.00 - 20.00 hod.