Možnosti parkování

Orientační mapa Velké Losiny

Parkoviště THERME PARK

Komenského 229, 788 15 Velké Losiny, pod budovou - SANATORIUM ŠÁRKA

  • PARKOVIŠTĚ THERME PARK - určeno pouze návštěvníkům termálního parku TERMÁLY LOSINY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Při vjezdu na parkoviště klient obdrží parkovací lístek prostřednictvím příjezdového stojanu ovládajícího závoru, který slouží také k výjezdu z parkoviště (uschovejte v autě).
  • Časové omezení platnosti parkovacího lístku je 12 hodin.
  • Po ukončení návštěvy termálního parku klient neprodleně opustí parkoviště.

Parkoviště 1

Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, u lázeňské administrativní budovy Knížecí

Parkoviště 2

Rudé armády 651, 788 15 Velké Losiny, vedle hotelu Istria v obci Velké Losiny

Parkoviště 3

Komenského 698, 788 15 Velké Losiny, u Areálu Zdraví na začátku Velkých Losin

 

Parkování pro autobusy

Zastávka - pouze po dobu nezbytně nutnou k výstupu cestujících - max 15 minut - Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, před lázeňskou budovou Knížecí

Parkoviště 2

Parkovací plocha pro autobus - Rudé armády 651, 788 15 Velké Losiny, vedle hotelu Istria v obci Velké Losiny

 

0%

VODNÍ SVĚT:

10.00 - 21.00 hod.