Lázeňská kosmetika THERMELOVE

Termální prameny

První dochovaná zmínka o blahodárných účincích termální sirné vody je ze 16. století ve významném balneologickém díle své doby "Kníhy o vodách hojitedlných neb teplicech moravských" od zemského lékaře Jordána z Klausenburku.

Prameny:

 • na území Velkých Losin vyvěrá 5 minerálních pramenů
 • nejvýznamnější prameny: termální sirný pramen Žerotín a studený sirný pramenem Karel.

Složení léčivé vody:

 • sirné vody v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny jsou nejkvalitnější v České republice
 • teplé i studené prameny mají téměř shodné složení
 • nejvýznamnějším léčivým prvkem je hydrogensulfid HS- v množství 4,507 mg/l
 • teplota termálních vod u vývěru se pohybuje kolem 36°C.

Využití účinků pramenů:

 • vodoléčba - pozitivní účinky při léčbě pohybových, neurologických a kožních onemocnění v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny
 • relaxace - koupelí v termální vodě uvolníte mysl, zapomenete na stres a shon
 • pohyb - termálními prameny jsou napájeny všechny bazény v termálním parku TERMÁLY LOSINY
 • pitný režim - pitná minerální voda je bohatá zejména na vápník, sodík, hořčík, draslík a železo.

Zajímavosti z historie

13. století
 • První obyvatelé obce Losiny si již v 13. století povšimli charakteristického zápachu a teploty vyvěrající vody.
 • Teplota vyvěrající vody způsobila, že se louky zelenaly i v zimě. To bylo důvodem, proč se na území Losin vyskytovali losi. Odtud pravděpodobně název obce.
16. století
 • Jedním z lékařů, kteří nejvýznamněji ovlivnili vznik a vývoj TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny, je Tomáš Jordán z Klausenburku. V polovině 16. století poukázal na lidovou pověst, která je spjata s objevením léčebných účinků sirných pramenů. Vypráví o nemocném koni, kterého sedlák vyhnal ze svého domu:

"A protož ten kůň jsa tu na louky blízké vyhnán, náhodou přišel do té hlubiny neb louže, a tu upadl, a třidni ležel, až potom mocí té vody, váleti se v tom blátě počal, potom ven vyskočil, a na těch lukách se pasa, po kolikás málo dnech, napiv se snad (jakž k pravdě podobné jest) také té vody, kůže nové nabyl, a prašivosti zbyl. A jsa tak uzdraven, v nenadále, neb již domnění bylo, že jest ode psův a od zvěří roztrhán a sežrán, již vděčnější host, k svému starému panu se navrátil. Odtud té vody užívati se počalo."

UPOZORNĚNÍ
 • Stříbro ve vodě černá.

 

33%

VODNÍ SVĚT:

10.00 - 20.00 hod.