Články

TOP návštěva

Jezdíme sem několikrát za rok, bazény i sauna TOP. Jediné co nám tu chybí je občerstvení ve vestibulu, kde bychom poseděli než nám uschnou vlasy.
Tomáš S.

32%

VODNÍ SVĚT:

10.00 - 20.00 hod.